تازه ها
جستجوی پیشرفته
نمایش 1 - 20 از 3,000 نتیجه
از 150
 
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۸ شناسه مطلب:30977841 بازدیدها:174
محکوميت توهين به پيامبر گرامی اسلام/ پيامبر اسلام بر تمام بشريت، حق دارد پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در پایان جلسه درس فقه امروز خود طبق معمول چهارشنبه ها، با اشاره به ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام، درباره عظمت و برکت و ره آورد نبوت آن حضرت(صلوات الله و سلامه علیه) مطالبی را بیان نمودند. ایشان با بیان اینکه فضائلی که درجوامع بشری وجود دارد محصول کار انبیاء الهی است، بیان داشتند: الآن یک سلسله مسائل اخلاقی یا فضائلی در جوامع بشری هست، این مطلب اول؛ در بعضی از جاها عدل است در بعضی از جاها...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۷ شناسه مطلب:30978623 بازدیدها:211
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 550 (1399/08/7) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين بخش کتاب نکاح شرايع ، مسئله نفقات است که به مناسبت نفقه زوجه، نفقه قرابت و نفقه مِلک يمين و همچنين نفقه دوابّي که زير مجموعه اين شخص زندگي ميکنند مطرح ميشود. [1] در جريان انفاق يک فرق اساسي بين نفقه زوجيت و نفقه قرابت است که گذشت و آن اين است که در مسئله زوجيت انفاق واجب است نه نفقه؛ ولي در مسئله قرابت نفقه واجب است يعني آنچه که او را تأمين بکند به عهده زوج است که اگر زوج اين مقدار را به...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:30976934 بازدیدها:188
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 549 (1399/08/6) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين بخش مباحث نکاح شرايع مربوط به انفاق و نفقه زوجيت و قرابت و مِلک يمين است. [1] در جريان نفقه يک فرق اساسي بين انفاق و نفقه است؛ در جريان مِلک يمين يا در جريان قرابت، انفاق واجب است ولي در جريان زوجيت نفقه واجب است و انفاق مقدمه رسيدن آن است؛ در هر صورت خود مال به عهده زوج است. همين فرق دقيق باعث شد که در جايي که مطلّقه حامله است يا «الزوجة المتوفي عنها» حامله است اختلاف عميقي است که آيا اين...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۴ شناسه مطلب:30976994 بازدیدها:0
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 548 (1399/08/4) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين بخش کتاب نکاح مرحوم محقق در شرايع مسئله نفقه است که فرمودند نفقه در سه جا واجب است: يکي در زوجيت، يکي در قرابت، يکي در مِلک يمين؛ منتها مسئله قرابت و ملک يمين از سنخ زوجيت نيست. [1] تاکنون روشن شد که اگر نکاح شرعي محقق شد و دائم بود، در چنين صورتي نه تنها انفاق بلکه نفقه واجب است. فرق اين دو تعبير اين است که انفاق هم در قرابت واجب است و هم در ملک يمين واجب است آنچه که مستقيماً مورد تکليف...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۳ شناسه مطلب:30976970 بازدیدها:0
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 547 (1399/08/3) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخش پاياني کتاب نکاح شرايع مربوط به نفقات است [1] و سبب وجوب نفقه را فرمودند زوجيت و قرابت و مِلک يمين است و همانطوري که قبلاً عرض شد در آغاز کتاب نکاح بايد حقوق زوجين مشخص شود ولو به نحو اجمال تا عاقد که ميگويد «زوّجتُ و أنکحتُ» و مانند آن، بداند که چه چيزي را انشا ميکند و آن قابل که قبول ميکند بداند که چه چيزي را قبول ميکند. در زوجيت احکام متعددي است که بعضي مطلق و بعضي مقيد است. زوجيت...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۱ شناسه مطلب:30852755 بازدیدها:488
بيماری ها شرّ بالعرض است نه بالذات/انسان هيچ وقت نبايد نا اميد شود و دست از دعا کردن بردارد پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در پایان جلسه درس فقه خود در روز چهارشنبه 30 مهر 1399، با بیان اینکه «ادعیه» همه شان تکرار نیست بلکه خیلی از آنها تأسیس است، اظهار داشتند: خدای سبحان که «أَقْرَبُ إِلَینَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِید» [1] است، نظیر کتابهای فقهی با ما معامله کرده است، چند جور گفت که با ما میتوانی حرف بزنی. یک جور و دو جور نیست. میخواهی عبادت کنی اینجور حرف بزن! میخواهی دعا کنی آنجور حرف بزن! میخواهی درد...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شناسه مطلب:30852892 بازدیدها:317
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 546 (1399/07/30) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين بخش مبحث کتاب نکاح شرايع در نفقات است و در اينجا نفقه زوجيت و نفقه قرابت و نفقه مِلک يمين را ذکر کردند. بعد از اينکه اصل وجوب نفقه را مطرح کردند، شرط وجوب نفقه يا مانع وجوب نفقه را مطرح ميکنند، شرط آن تمکين است و مانع آن نشوز آيا اين دو چيز است يا يک چيز و فرق اينها چيست جداگانه بحث کردند. نظر مرحوم محقق و عدهاي ديگر اين است که تمکين سهم اساسي دارد و اگر هم نشوز سهم داشته باشد سهم مانعيت...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۲۹ شناسه مطلب:30851938 بازدیدها:251
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 545 (1399/07/29) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين بحثي که مرحوم محقق وفاقاً با قدما طرح کردند مسئله «نفقه» است. [1] در بحث جلسه قبل اشاره شد که عدهاي از فقها اين بحث را زير مجموعه حقوق زوجين ذکر کردند؛ بحثي در «فقه» مطرح کردند به عنوان حقوق زوجين که از طرف زوجه تمکين و عدم نشوز است و از طرف زوج هم نوعي انفاق است، مسئله نفقه قرابت را، مسئله نفقه مِلک يمين را در باب خودشان ذکر کردند. اما چه در فرمايشات مرحوم شيخ طوسي، بعد هم سرائر ابن...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۲۸ شناسه مطلب:30851874 بازدیدها:251
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 544 (1399/07/28) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين بخش کتاب نکاح شرايع نفقات است که بر چه کسي نفقه واجب است و چقدر واجب است و نسبت به چه اشخاصي واجب است؟ مسئله نفقه زوجه را در اين بحث نفقات ذکر ميکنند، چه اينکه نفقه قرابت را و نفقه مِلک يمين را هم همين جا ذکر ميکنند. [1] اما آن طوري که ابن رشد در بداية المجتهد و نهاية المقتصد ذکر کرد ـ که خدا مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) را غريق رحمت کند ايشان اصرار داشتند براي آشنايي با...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۲۷ شناسه مطلب:30821498 بازدیدها:270
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 543 (1399/07/27) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخش پنجم که آخرين بخش کتاب نکاح شرايع مرحوم محقق است درباره نفقه است که کجا نفقه واجب است و شرايط وجوب و مباني وجوب آن چيست. [1] گرچه بحث در نکاح است ولي به مناسبت اينکه اين نفقه در جاي ديگر مطرح نيست آن نفقههاي غير نکاحي را هم در کنار نفقه نکاح ذکر ميکنند، گرچه بيارتباط با مسئله نکاح نيست. در جريان «نفقه» گفتند نفقه بر زوجه، نفقه بر اقارب و نفقه بر مِلک يمين واجب است؛ اما نفقه بر اسير و...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۲۴ شناسه مطلب:30801135 بازدیدها:317
پیامبر اسلام مظهر رأفت و رحمت خدا برای مؤمنان است پایگاه اطلاع رسانی اسراءـ سرویس دین و اندیشه؛ به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به فرازهایی از کتاب «سیره رسول اکرم (ص) در قرآن» که حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در آن به بیان ویژگی ها و عظمت پیامبر گرامی اسلام و شاخصه های برتری رسول اکرم بر پیامبران پرداخته اند، اشاره می شود. رأفت و رحمت رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم آیت الله العظمی جوادی آملی در این باره مرقوم داشتند: پیامبر گرامی اسلام صلی...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۲۳ شناسه مطلب:30799855 بازدیدها:213
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به همایش ملی «نهج‌البلاغه و انقلاب اسلامی» در بندرعباس پایگاه اطلاع رسانی اسراء: مراسم اختتامیه دومین همایش ملی «نهج‌البلاغه و انقلاب اسلامی» با قرائت پیام تصویری حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در سالن آمفی‌تئاتر حوزه علمیه خواهران بندر عباس برگزار گردید. آيت الله العظمی جوادی آملی در بخشی از این پیام بیان داشتند: كسي كه مانند علي‌ بن ‌ابيطالب است، اين هم توان آن را دارد كه جهان را به خوبي ترسيم كند؛ يعني جهان تكوين را، آسمانها را، زمينها را، درياها را، صحراها را، جماد و نبات و حيوان و گياه...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۲۰ شناسه مطلب:30799774 بازدیدها:365
جلد 56 «تفسیر تسنیم» منتشر شد به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 56 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، منتشر شد جلد 56 تفسیر تسنیم، به تفسیر آیات 1 تا 77 سوره مبارکه انبیاء اختصاص دارد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی آیسیسکو در سال 1385 تفسیر تسنیم را به عنوان «تحقیق برتر در عرصه مطالعات اسلامی و قرآنی» برگزیده است. برای تهیه کتاب از اینجا اقدام نمایید
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۱۶ شناسه مطلب:30821540 بازدیدها:212
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 542 (1399/07/16) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين بخش کتاب شريف نکاح درباره «نفقات» است. [1] اينکه جمع آوردند براي اينکه اين نفقهها يکسان نيست. در عناوين ديگر آن جايي که يک امر جامعي وجود دارد جمع بسته نخواهد شد؛ اما در مسئله نفقهها امر جامعي وجود ندارد زيرا نفقه زوجه با يک شرايط خاصي از يک باب واجب است، نفقه قرابت در صورتي واجب است که خودشان مال نداشته باشند و نفقه مالک و مملوک راه ديگري است. بنابراين چون از يک سنخ نيست نفرمود باب نفقه...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۱۵ شناسه مطلب:30821553 بازدیدها:213
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 541 (1399/07/15) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم «النظر الخامس: في النفقات ‌ » [1] هر روز بايد در ذهن شريف باشد کتابي که آدم بحث ميکند صدر و ساقه آن يعنی نظم کتاب در دست او باشد. مرحوم محقق طرزي کتاب نکاح و همچنين ساير کتابها را تنظيم کرد که بسياري از فقهاي بعدي(رضوان الله تعالي عليهم) همان روال را ادامه دادند. مرحوم علامه در غالب کتابهاي خود چه تحرير چه قواعد و مانند آن ـ که او فقيه نامآور اماميه است ـ برابر با شرايع مرحوم محقق کتابهاي...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۱۴ شناسه مطلب:30821611 بازدیدها:231
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 540 (1399/07/14) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در تتمه فروع مسئله «حضانت» چند فرع بايد مطرح شود: يکي اينکه گرچه مسئله «عقيقه» و مسئله «رضاع» و مسئله «حضانت» جداگانه مطرح شد و حقوق مادر در مسئله «حضانت» روشن شد؛ اما در تمام مراحل هر هزينهاي که دارد اولاً به عهده خود کودک است اگر کودک مالي نداشت به عهده پدر است و اگر گفتيم حضانت بر عهده مادر است منافات ندارد که هزينه کلاً به عهده پدر باشد اگر آن کودک از خود مالي ندارد. مطلب ديگر اين است که در...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۱۰ شناسه مطلب:30799746 بازدیدها:239
جلد 55 «تفسیر تسنیم» منتشر شد به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 55 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، منتشر شد جلد 55 تفسیر تسنیم، به تفسیر آیات 70 تا 135 سوره مبارکه طه اختصاص دارد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی آیسیسکو در سال 1385 تفسیر تسنیم را به عنوان «تحقیق برتر در عرصه مطالعات اسلامی و قرآنی» برگزیده است. برای تهیه کتاب از اینجا اقدام نمایید
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۲ شناسه مطلب:30800669 بازدیدها:223
پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله ممدوحی پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در پیامی ارتحال عالم عالى قدر جامع علوم عقلى و نقلى حضرت آية الله حاج شيخ حسن ممدوحى را تسلیت گفتند. متن پیام معظم له به شرح زیر است؛ بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون ارتحال عالم عالى قدر جامع علوم عقلى و نقلى حضرت آيت الله حاج شيخ حسن ممدوحى ( رضوان الله تعالى عليه) را به حوزه علميه و شاگردان و علاقمندان و به بيت مكرم ايشان تسليت عرض نموده علو منزلت و غفران الهى براى...
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۶/۲۷ شناسه مطلب:30794520 بازدیدها:213
شروع درس خارج فقه آیت الله العظمی جوادی آملی در سال تحصیلی جدید پایگاه اطلاع رسانی اسراء: درس خارج فقه آیت الله العظمی جوادی آملی در سال تحصیلی جدید از روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1399 شروع خواهد شد.
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۶/۲۲ شناسه مطلب:30794487 بازدیدها:259
پیام تسلیت آیت الله العظمی جوادی آملی در پی ارتحال آیت الله صانعی پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در پیامی ارتحال حضرت آية الله حاج شيخ يوسف صانعی را تسلیت گفتند. متن پیام معظم له به شرح زیر است؛ بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون ارتحال حضرت آية الله آقای حاج شيخ يوسف صانعى مايه تأثر شد. اين سانحه سنگين و اسف بار را به حوزه علميه و برادر بزرگوار ايشان حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقای حاج شيخ حسن صانعی و شاگردان و علاقمندان و بيت مكرّم ايشان تسليت عرض نموده و علوّ درجه و...
نمایش 1 - 20 از 3,000 نتیجه
از 150
در 0.071 ثانیه کامل شد