دروس تفسیر
تفسير سوره فلق (1399/01/28)
سوره مبارکه «فلق» آیات 1 تا 5